An der Alster

triptych, c-prints, framed (70x20cm)